Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-032 Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-032 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-032 behandelt de vraag of er voorwaarden verbonden zijn aan het overdragen van het tegoed van de levenslooprekening respectievelijk de waarde van de levensloopverzekering naar een andere uitvoerder.

Vraag

De werkgever en de werknemer hebben een levensloopregeling afgesproken. De werknemer wil het tegoed van de levenslooprekening respectievelijk de waarde van de levensloopverzekering overdragen naar een andere uitvoerder. Zijn hier voorwaarden aan verbonden?

Antwoord

Als de werknemer het tegoed van een levenslooprekening of de waarde van een levensloopverzekering overdraagt aan een andere toegelaten uitvoerder, geldt als enige voorwaarde dat de nieuwe uitvoerder als zodanig wordt opgenomen in de levensloopregeling.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina