Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-034 Verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-034 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-034 behandelt de vraag of de pensioenuitvoerder verplicht is mee te werken aan de omzetting van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.

Vraag

Is de pensioenuitvoerder verplicht mee te werken aan de omzetting van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling?

Antwoord

Nee, de pensioenuitvoerder is ingevolge de Wet arbeid en Zorg en de Wet op de loonbelasting 1964 niet verplicht de mogelijkheid te bieden. De wetgeving bewerkstelligt slechts dat genoemde omzetting zonder fiscale gevolgen kan plaatsvinden.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina