Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 231115

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 17 november 2017.

Vraag

Op grond van artikel 38k van de Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 66 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet is het mogelijk om aanspraken op prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen af te kopen en te storten in de levensloopregeling.

Is een pensioenverzekeraar ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van eerder door de pensioenverzekeraar afgekocht prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen?

Antwoord

Nee, de pensioenverzekeraar is niet inhoudingsplichtig voor de levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van afgekocht prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen.

De pensioenverzekeraar kan wel inhoudingsplichtig zijn als hij ook uitvoerder is van de levensloopregeling.

Deel deze pagina