Go directly to content
Naar de homepage

V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 171117

17 november 2017 15:23

Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19b, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Inhoudingsplicht pensioenverzekeraar over levensloopuitkeringen na eerdere afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 171117)

Vraag
Op grond van artikel 38k van de Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 66 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet is het tot uiterlijk 1 maart 2008 mogelijk geweest om aanspraken op prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen af te kopen en te storten in de levensloopregeling.

Is een pensioenverzekeraar ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van eerder door de pensioenverzekeraar afgekocht prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen?

Antwoord
Nee, de pensioenverzekeraar is niet inhoudingsplichtig voor de levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van afgekocht prepensioen, overbruggingspensioen of vroegpensioen.

De pensioenverzekeraar kan wel inhoudingsplichtig zijn als hij ook uitvoerder is van de levensloopregeling.