Go directly to content
Naar de homepage

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 181115

18 november 2015 15:23

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 17 november 2017.

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 22ca, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak (Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 181115)

Vraag
Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord
Neen. Ingevolge de bij de wetsbehandeling gegeven toelichting is de levensloopverlofkorting alleen van toepassing indien en voor zover sprake is van levensloopverlof of een eenmalige beschikking over het levenslooploon op 65-jarige leeftijd of de eerdere pensioendatum. Het opgebouwde recht op levensloopverlofkorting blijft gehandhaafd en kan zo mogelijk op een later moment alsnog worden gebruikt.