Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 181115

Publicatiedatum 18-11-2015
Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 17 november 2017.

Vraag

Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord

Neen. Ingevolge de bij de wetsbehandeling gegeven toelichting is de levensloopverlofkorting alleen van toepassing indien en voor zover sprake is van levensloopverlof of een eenmalige beschikking over het levenslooploon op 65-jarige leeftijd of de eerdere pensioendatum. Het opgebouwde recht op levensloopverlofkorting blijft gehandhaafd en kan zo mogelijk op een later moment alsnog worden gebruikt.

Deel deze pagina

Op deze pagina