Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-044 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-044 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-044 behandelt de vraag of het bij een werkgever opgebouwde levenslooptegoed na ingang van het pensioen gebruikt kan worden voor verlof bij een andere werkgever.

Vraag

Een werknemer heeft gelijktijdig een dienstbetrekking bij zowel werkgever A als werkgever B. Kan het levenslooptegoed bij werkgever A aangewend worden voor verlof bij werkgever B nadat het ouderdomspensioen bij werkgever A volledig is ingegaan?

Antwoord

Neen. De aanspraken ingevolge de levensloopregeling opgebouwd bij werkgever A dienen onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van het bij werkgever A opgebouwde ouderdomspensioen voor de gehele waarde in de belastingheffing te worden betrokken.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina