Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 05-044 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen d.d. 180913

Publicatiedatum 18-09-2013

Dit V&A 05-044 behandelt de vraag of het bij een werkgever opgebouwde levenslooptegoed na ingang van het pensioen gebruikt kan worden voor verlof bij een andere werkgever.

Vraag

Een werknemer heeft gelijktijdig een dienstbetrekking bij zowel werkgever A als werkgever B. Kan het levenslooptegoed bij werkgever A aangewend worden voor verlof bij werkgever B nadat het ouderdomspensioen bij werkgever A volledig is ingegaan?

Antwoord

Neen. De aanspraken ingevolge de levensloopregeling opgebouwd bij werkgever A dienen onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van het bij werkgever A opgebouwde ouderdomspensioen voor de gehele waarde in de belastingheffing te worden betrokken.

Deel deze pagina