Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-050 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-050 behandelt de vraag of een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak kan maken op (een deel van) het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar/hem kan laten uitkeren.

Vraag

Kan een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak maken op (een deel van) het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar/hem laten uitkeren?

Antwoord

Nee. De werkgever kan het levenslooptegoed alleen aan de werknemer uitkeren, omdat de regeling wettelijk gezien een individuele regeling is. De werkgever verstrekt de aanspraak aan de werknemer. Bij deze aanspraak horen geen rechten voor de partner. Dus mogen levensloopregelingen niet voorzien in rechtstreekse uitbetalingen aan de (ex-) partner van de werknemer.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina