Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-051 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar d.d. 111213

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-051 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-051 behandelt de vraag of werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar jonger dan 56 jaar, het hele jaarsalaris kunnen inleggen in de levensloopregeling.

Vraag

Kunnen werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar jonger dan 56 jaar, het hele jaarsalaris inleggen in de levensloopregeling?

Antwoord

Ja, die werknemers kunnen meer sparen dan het jaarlijkse maximum van 12%.

Als de totale aanspraken aan het eind van het kalenderjaar het maximum van 210% van het laatstverdiende loon niet te boven gaan, kunnen ze hun gehele salaris inleggen in de levensloopregeling.

Let op!  Let op!

Ook deze hogere storting in de levensloopregeling kan alleen door inhouding op het loon. Daarom kan nooit méér worden ingelegd dan het in het kalenderjaar genoten loon.

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina