Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-057 d.d. 17 november 2017.

Vraag

Mag in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling worden voortgezet?

Antwoord

Ja, als de jaargrens van 12% en de bovengrens van 210% aan het begin van het kalenderjaar niet overschreden worden, kan de opbouw voortgezet worden ook al heeft men in het betreffende kalenderjaar geheel of voor een deel levensloopverlof opgenomen.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin levensloopverlof is opgenomen Vraag en Antwoord 05-058.

Deel deze pagina