Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 17 november 2017.

Vraag

Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hier opvolgende kalenderjaar een aanspraak op levensloopverlof opgebouwd worden?

Antwoord

Ja, als levensloopverlof wordt opgenomen, worden de ontvangen uitkeringen in aanmerking genomen als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking ingeval van een werknemer van 61 jaar en ouder. Over dit loon kunnen overeenkomstig artikel 5.6 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) inhoudingen ingevolge een levensloopregeling plaatsvinden.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen Vraag en Antwoord 05-057.

Deel deze pagina