Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 171117

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-058 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men in het voorgaande kalenderjaar levensloopverlof heeft opgenomen.

Vraag

Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hierna volgende kalenderjaar een aanspraak op levensloopverlof opgebouwd worden?

Antwoord

Ja. De opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet ook al heeft men in het voorgaande kalenderjaar geheel (of voor een deel) levensloopverlof opgenomen. Dit geldt uiteraard alleen voor werknemers die voldoen aan de voorwaarden van de overgangsregeling van artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen Vraag en Antwoord 05-057.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina