Go directly to content
Naar de homepage

V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 171117

17 november 2017 15:23

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen (Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 171117)

Vraag

Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hierna volgende kalenderjaar een aanspraak op levensloopverlof opgebouwd worden?

Antwoord

Ja. De opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet ook al heeft men in het voorgaande kalenderjaar geheel (of voor een deel) levensloopverlof opgenomen. Dit geldt uiteraard alleen voor werknemers die voldoen aan de voorwaarden van de overgangsregeling van artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen Vraag en Antwoord 05-057.