Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 07-002 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling

Dit V&A 07-002 behandelt de vraag op welke wijze een onderneming de kosten die voortvloeien uit de affinanciering van het ouderdomspensioen bij de ingangsdatum van het prepensioen ten laste van de fiscale winst kan brengen.

Vraag

Op welke wijze kan de onderneming de kosten ten laste van de fiscale winst brengen die voortvloeien uit de affinanciering van het ouderdomspensioen bij de ingangsdatum van het prepensioen?

Antwoord

Op de eerste plaats kan de onderneming de last van de affinanciering fiscaal nemen op het moment van de storting van de koopsom bij de prepensionering. De onderneming mag echter ook in plaats daarvan in de daaraan voorafgaande jaren ten laste van de jaarwinst een voorziening vormen voor de te betalen koopsom. Daarbij moet zij wel rekening houden met blijf- en deelnamekansen. Deze onzekere factoren bepalen immers of de onderneming daadwerkelijk de betreffende jaren moet affinancieren. Voor de bepaling van die blijf- en deelnamekansen kan men aansluiten bij de regels zoals die voor de VUT zijn ontwikkeld. Er moet een behoorlijke kans zijn dat de werknemer daadwerkelijk met prepensioen zal gaan. De maximale periode gedurende welke die behoorlijke kans bestaat is net als bij de VUT 15 jaar.

Het standpunt zoals opgenomen in dit Vraag & Antwoord was eerder opgenomen in het besluit Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (besluit van 31 maart 2000, nr. DB2000/972). Dit besluit is in het kader van de integrale actualisering van het gepubliceerde beleid ingetrokken in het besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M. Beleidsbesluiten bevatten zo min mogelijk onderdelen die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals dat te vinden is op de sites van de Belastingdienst.

Deel deze pagina

Op deze pagina