Ga direct naar de inhoud

V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet

Publicatiedatum 26-10-2017

Dit V&A 08-030 behandelt de vraag of de voorwaarden van artikel 19a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) ook gelden voor het bij een eigen beheerlichaam verzekeren van een loonstamrecht.

Vraag

Een eigenbeheerlichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, Wet LB (tekst 2013) kan op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013) als verzekeraar optreden. In artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) is opgenomen dat deze verzekeraar alleen onder voorwaarden kan optreden als verzekeraar van pensioenen van directeuren-grootaandeelhouders. Geldt deze voorwaarde ook voor lichamen als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, Wet LB (tekst 2013) die willen optreden als verzekeraar van een stamrecht?

Antwoord

Nee, artikel 19a, tweede lid, Wet LB (tekst 2013) is alleen van toepassing als het gaat om het verzekeren van een pensioen.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 19 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina