Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 210616

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-040 d.d. 29 maart 2024

Dit V&A 08-040 behandelt de vraag of salarisverhogingen die plaatsvinden na het aanpassen van de pensioenregeling in verband met het verlagen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages, in een eindloonregeling leiden tot een backservice op basis van het vóór die aanpassing van de pensioenregeling geldende opbouwpercentage.

Vraag

De fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages zijn in het verleden enkele keren verlaagd. Na het inwerkingtreden van deze verlagingen moesten de bestaande pensioenregelingen telkens worden aangepast. Kunnen in een eindloonregeling salarisverhogingen die plaatsvinden na zo’n aanpassing van de pensioenregeling, leiden tot een backservice op basis van het vóór die aanpassing geldende opbouwpercentage?

Antwoord

Nee, een backservice over de jaren vóór een dergelijke aanpassing van de pensioenregeling op basis van het vóór die aanpassing geldende opbouwpercentage is niet mogelijk. Bepalend voor de hoogte van de backservice is het eindloon op het moment waarop de pensioenregeling wordt aangepast. Salarisverhogingen daarna kunnen slechts tegen het dan geldende maximale opbouwpercentage worden meegenomen en kunnen niet leiden tot een backservice op basis van het in eerdere jaren geldende opbouwpercentage. Dit oordeel sluit aan bij het antwoord van de Staatssecretaris van Financiën op vragen van de Eerste Kamer bij de behandeling van de Wet fiscale behandeling van pensioenen (Kamerstukken I, 26 020, nr. 104b, blz. 15-16).

Voorbeeld

Een op 1 juni 1999 bestaande pensioenregeling, waarin op basis van het eindloonstelsel een ouderdomspensioen van 2,33% per dienstjaar werd opgebouwd, moest uiterlijk op 1 juni 2004 zijn gewijzigd in een regeling met een opbouwpercentage van maximaal 2% per dienstjaar (artikel 38b van de Wet op de loonbelasting 1964, tekst 2004). Na het aanpassen van de pensioenregeling per 1 juni 2004 is een backservice op basis van 2,33% over de pensioengevende diensttijd vóór aanpassing niet mogelijk. Bepalend voor de hoogte van de backservice is het loon op het moment waarop de pensioenregeling wordt aangepast. Salarisverhogingen daarna konden slechts tegen een opbouwpercentage van 2% worden meegenomen en konden niet leiden tot een backservice op basis van 2,33% over de diensttijd vóór 1 juni 2004.

Het voorgaande voorbeeld geldt overeenkomstig voor de verlagingen van de fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages door de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) per 1 januari 2014 en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Wet Witteveen 2015) per 1 januari 2015.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 5 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003)

Deel deze pagina

Op deze pagina