Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 171215

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen.

Vraag

Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat een ouderdomspensioen maximaal 100% van het pensioengevend loon mag bedragen. Wat moet er gebeuren als die 100%-grens wordt bereikt in een eindloon- of middelloonregeling?

Antwoord

Bij het bereiken van de 100%-grens treden de bepalingen van artikel 18a, vierde lid, 3º of 4º, Wet LB in werking. Dat wil zeggen dat het pensioen op dat moment in moet gaan, tenzij de AOW-leeftijd nog niet is bereikt. Als een werknemer in een eindloon- of middelloonregeling vóór de AOW-leeftijd de 100%-grens bereikt en besluit door te werken dan is verder uitstel tot de AOW-leeftijd toegestaan, zonder verdere opbouw en oprenting. Dat wil zeggen dat het pensioen tot de AOW-leeftijd op 100% wordt bevroren (artikel 18a, zevende lid, Wet LB).

Indien evenwel in dat geval het pensioengevend loon na het bereiken van de 100%-grens nog stijgt, mag het ouderdomspensioen binnen de gebruikelijke grenzen verder worden opgebouwd tot wederom het maximum van 100% van het nieuwe pensioengevend loon is bereikt. Als deze stijgingen van het pensioengevend loon zich in een eindloonregeling voordoen in de laatste vijf jaren vóór de pensioendatum uit de regeling, worden ze overigens gemaximeerd door artikel 10b, eerste lid, tweede volzin, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

Let op!  Let op!

Voor een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer verzekerd pensioen gelden afwijkende voorwaarden. Het bevriezen van het pensioen bij het bereiken van de 100%-grens vóór de AOW-leeftijd betekent dat wordt afgezien van de verhoging van het pensioen door de actuariële herrekening van het pensioen naar de latere ingangsdatum van de pensioenuitkeringen. Op grond van artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB heeft het prijsgeven van een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer gehouden pensioen tot gevolg dat de waarde van het opgebouwde pensioen direct volledig in de belastingheffing moet worden betrokken en dat de werknemer revisierente is verschuldigd (zie ook Vraag & Antwoord 11-027).

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 9 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003)

Deel deze pagina