Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017  vervallen.

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-046 d.d. 181115)

Vraag

Is het mogelijk om het ouderdomspensioen voor een evenredig gedeelte van het pensioen later te laten ingaan indien er na de in de regeling vastgestelde pensioendatum in deeltijd wordt doorgewerkt?

Antwoord

Ja, uitstel voor een evenredig deel is mogelijk. Indien een werknemer na het bereiken van de in de regeling vastgestelde pensioendatum blijft doorwerken maar zijn arbeidsduur verkort (deeltijd), kan hij het pensioen voor een evenredig deel uitstellen en wel voor het gedeelte dat hij nog in een dienstbetrekking doorwerkt. Voor het overige deel moet het pensioen wel ingaan. In onderdeel 7 van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M is echter goedgekeurd dat de ingangsdatum van de uitkeringen van het ouderdomspensioen ook kan worden uitgesteld indien en voor zover na beëindiging van de dienstbetrekking wordt doorgewerkt als ondernemer of als resultaatgenieter (de belastingplichtige die belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet als bedoeld in afdeling 3.4 van de Wet IB 2001). Op het uitgestelde deel van het pensioen is artikel 18a, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing. Zie ook Vraag en Antwoord 08-045.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 11 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003)