Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 171215

17 december 2015 15:23

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen.

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964

De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964, voor contante uitkeringen bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 171215)

Vraag

Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn pensioen te laten ingaan vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Mag daarbij de 100%-grens van artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) actuarieel gekort worden opgevat?

Antwoord

Nee, de 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB is een absolute grens, namelijk 100% van het pensioengevend loon op het tijdstip van ingang. Deze grens geldt ook bij vervroegde ingang van een ouderdomspensioen.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 18 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003)