Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 201210

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-070 d.d. 23 november 2015.

Vraag

Welke diensttijd moet minimaal resteren tussen het einde van het sabbatsverlof en de pensioendatum?

Antwoord

Een antwoord op deze vraag is in absolute zin niet te geven. De wettelijke regeling voor sabbatsverlof dient immers flexibel te worden gehouden. Een sabbatsverlof is in het algemeen reëel als na het sabbatsverlof nog een diensttijd resteert van tenminste één jaar. Bij kortere perioden kan de werknemer of de werkgever worden gevraagd aannemelijk te maken dat daadwerkelijk sprake is van een sabbatsverlof en niet van een verkapte vervroegde pensionering (VUT, prepensioen of ouderdomspensioen).
Sabbatsverlof is bedoeld als een tijdelijke onderbreking van de arbeidzame periode, niet als een aanloop tot pensioen. Het is één van de methoden om mensen te stimuleren om langer te blijven werken. Een kortere periode dan één jaar na het verlof is veeleer een voorschot op de periode van pensionering dan een onderbreking van de loopbaan.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 2 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).

Deel deze pagina

Op deze pagina