Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180718

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 1 april 2019

Vraag

Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M?

Antwoord

Voor het begrip regulier (jaar)loon uit het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M, dient aansluiting te worden gezocht bij het begrip pensioengevend loon in een eindloonregeling. Het gaat om het civielrechtelijke jaarloon van het jaar van toekenning van de bate, inclusief:

  • eventueel loon in natura (uitgezonderd privé-gebruik auto) en
  • eventuele werkgeversbijdragen aan een levensloopregeling.

Voor alle bestanddelen van het reguliere loon geldt dat ze - net als in een eindloonregeling - structureel moeten zijn en dat ze hooguit marginaal fluctueren in hoogte. Jaarlijks terugkerende variabele beloningen dienen dus uit het reguliere jaarloon te worden geëlimineerd als ze meer dan marginaal fluctueren.

De vraag of in een concreet geval sprake is van al dan niet marginaal fluctueren zal dienen te worden beantwoord door de voor de (voormalige) werkgever competente inspecteur.

NB

Voor de toepassing van het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M hoeft bij het vaststellen van het reguliere (jaar)loon geen rekening te worden gehouden met de beperkingen van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964.

Deel deze pagina