Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

11 januari 2019 17:27

Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.

Vraag

Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten?

Antwoord

Nee. De vrijwillige voortzetting dient ononderbroken plaats te vinden. Dit volgt uit de voorwaarden van onderdeel 2.3. van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, Staatscourant 2018, nr. 68653. Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.