Go directly to content
Naar de homepage

V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 171117

17 november 2017 15:23

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Wet op de loonbelasting 1964

Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen (Vraag & Antwoord 15-011 d.d. 171117)

Vraag
Een werknemer van 65 jaar laat zijn pensioen voor 40% vervroegd ingaan. Hij verlaagt op hetzelfde moment zijn deeltijdfactor van 100% naar 70% en werkt door in dezelfde dienstbetrekking tot de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Kan de pensioenopbouw in die 2 jaar zonder fiscale bezwaren worden voortgezet in dezelfde regeling bij dezelfde pensioenuitvoerder?

Antwoord
Ja, dat kan.

Er zijn wel voorwaarden en beperkingen verbonden aan de voortgezette opbouw:

  1. Er ontstaan 2 reeksen van uitkeringen binnen één pensioenregeling, te weten één reeks die ingaat op 65 jaar en één die ingaat op 67 jaar. Elk van deze uitkeringsreeksen moet aan de wettelijke bepalingen voldoen. Zo moet de variatie in de uitkeringen bij elk van beide delen voldoen aan de eisen van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB):
    • de laagste uitkering mag niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering;
    • de mate van variatie moet op de feitelijke ingangsdatum van het pensioendeel vaststaan.
  2. Ook voor het tweede deel van het pensioen geldt dat de ingangsdatum moet voldoen aan de begrenzingen van artikel 18a, vierde lid, Wet LB.