Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken d.d. 010417

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Vanaf 1 april 2017 is een eigenbeheerlichaam nog slechts een fiscaal toegelaten verzekeraar voor op 31 maart 2017 reeds in eigen beheer verzekerde aanspraken. Voortgezette pensioenopbouw in eigen beheer is fiscaal dan in principe niet meer mogelijk. In het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, Staatscourant 2017, nr. 18118 is echter aangegeven dat dga’s onder voorwaarden uiterlijk tot en met 30 juni 2017 de tijd krijgen om het in eigen beheer verzekerde pensioen premievrij te maken, de pensioenbrief aan te passen, een elders verzekerd deel van de opgebouwde pensioenaanspraak over te dragen naar het eigenbeheerlichaam en de voor deze handelingen noodzakelijke besluitvorming in de algemene vergadering te verrichten. Door gebruik te maken van de coulancetermijn van het besluit kan de pensioenopbouw in eigen beheer worden voortgezet uiterlijk tot en met 30 juni 2017.

Vraag

Een BV heeft de dga een pensioen toegezegd. De door de dga opgebouwde pensioenaanspraak is volledig in eigen beheer verzekerd. De dga heeft aangegeven dat hij de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak wil handhaven. Is dit mogelijk en wat moet daarvoor worden geregeld?

Antwoord

Handhaven van de uiterlijk tot en met 30 juni 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak is mogelijk op basis van artikel 38n, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Op deze aanspraak blijven de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j Wet LB, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing.

Handhaven van de opgebouwde pensioenaanspraak betekent niet dat de dga en BV niets hoeven doen. De opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer moet uiterlijk 30 juni 2017 worden stopgezet. Daarvoor zijn handelingen nodig zoals het aanpassen van de pensioentoezegging, zodat de verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer daadwerkelijk stopt.

Indien de pensioentoezegging in eigen beheer, waarin pensioen wordt opgebouwd niet uiterlijk 30 juni 2017 wordt stopgezet, loopt de pensioenopbouw in eigen beheer gewoon door. Civielrechtelijk is er immers sprake van een rechtens afdwingbare pensioentoezegging van de BV aan de dga. Voor de pensioenopbouw vanaf 1 juli 2017 is de BV echter geen fiscaal toegelaten pensioenverzekeraar meer. Indien de pensioenopbouw in eigen beheer desondanks wordt voortgezet, wordt de gehele opgebouwde pensioenaanspraak fiscaal onzuiver. De pensioenaanspraak is dan immers gedeeltelijk verzekerd bij een fiscaal niet toegelaten verzekeraar. Daardoor voldoet de pensioenregeling dan niet meer volledig aan de fiscale voorwaarden. Op grond van artikel 19b Wet LB wordt in dat geval de waarde in het economische verkeer van de gehele aanspraak ineens belast en wordt ook revisierente geheven.

Deel deze pagina

Op deze pagina