Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 d.d. 010417

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-011 d.d. 1 januari 2020.

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662) (Wet uitfaseren PEB). Een eigenbeheerlichaam is nog slechts een fiscaal toegelaten verzekeraar voor op 31 maart 2017 reeds in eigen beheer verzekerde aanspraken. Voortgezette pensioenopbouw in eigen beheer is fiscaal in principe niet meer mogelijk. In het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, Staatscourant 2017, nr. 18118 is echter aangegeven dat dga’s onder voorwaarden uiterlijk tot en met 30 juni 2017 de tijd krijgen om het in eigen beheer opgebouwde pensioen premievrij te maken, de pensioenbrief aan te passen, een elders verzekerd deel van de opgebouwde pensioenaanspraak over te dragen naar het eigenbeheerlichaam en de voor deze handelingen noodzakelijke besluitvorming in de algemene vergadering te verrichten. Door gebruik te maken van de coulancetermijn van het besluit kan de pensioenopbouw in eigen beheer worden voortgezet uiterlijk tot en met 30 juni 2017. Voor de reeds in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken blijven de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing.

Vraag

Een BV heeft de dga een pensioen toegezegd. De door de dga opgebouwde pensioenaanspraken zijn volledig in eigen beheer verzekerd. Bij het inwerkingtreden van de maatregelen van de Wet uitfaseren PEB is de pensioenopbouw in eigen beheer gestaakt. De in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken zijn gehandhaafd.

Op de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen is de vermogenspositie van de BV ontoereikend om de pensioenverplichtingen volledig na te komen. Kan voor de gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer nog gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om het pensioen op pensioeningangsdatum ingeval van onderdekking gedeeltelijk prijs te geven met toepassing van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) en het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M?

Antwoord

Ja, op pensioeningangsdatum geldt voor de gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer nog steeds de mogelijkheid om het pensioen ingeval van onderdekking gedeeltelijk prijs te geven met toepassing van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) en het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M. Op grond van artikel 38n, eerste lid, Wet LB en het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 blijven voor de uiterlijk tot en met 30 juni 2017 opgebouwde pensioenaanspraken waarvan een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, als verzekeraar optreedt (eigenbeheerlichaam), de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing. Hierdoor blijft voor de uiterlijk tot en met 30 juni 2017 opgebouwde en in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken de delegatiebepaling van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) die ten grondslag ligt aan het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M, ook na invoering van de maatregelen van de Wet uitfaseren PEB van kracht.

Deel deze pagina