Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is vervangen door het besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M.

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen
Besluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 8 februari 2002, nr. CPP2002/318M. Het besluit is inhoudelijk ongewijzigd. Duidelijker is aangegeven dat het gaat om de berekening van de contante waarde van renteloze langlopende verplichtingen. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2002.

1. Inleiding

In het hierna volgende wordt de berekeningswijze van de marktrente aangegeven. De nieuwe maandelijkse rendements- en marktrentecijfers zullen jaarlijks worden gepubliceerd. De in de kolom "marktrente" vermelde percentages van de maand waarin het einde van het boekjaar valt, kunnen worden gebruikt bij de berekening van de contante waarde van renteloze langlopende verplichtingen.

2. Formule

De marktrente kan worden vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

Vastgesteld wordt:

  • het laagste van het maandelijkse c.b.s.-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.

3. Gebroken boekjaren; korte boekjaren

Indien een belastingplichtige een boekjaar hanteert dat niet samenvalt met het kalenderjaar, wordt bij de bepaling van het onder 2 bedoelde percentage uitgegaan van het CBS-rendement dat geldt voor de kalendermaanden waarin de vierde tot en met de twaalfde maand van het boekjaar eindigen. Omvat een boekjaar minder dan negen maanden dan wordt het onder 2 bedoelde percentage bepaald alsof het boekjaar negen maanden voor het einde daarvan was aangevangen.

4. Marktrente en artikel 3.29 Wet IB 2001

Dit besluit geldt ook voor pensioen- en soortgelijke verplichtingen (waaronder backservice en VUT) met dien verstande dat als de marktrente die in dit besluit wordt gegeven, lager is dan 4 percent, deze verplichtingen op grond van artikel 3.29 van de Wet gewaardeerd moeten worden met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4%.

5. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks in de maand januari via een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

6. Datum inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

7. Vervallen besluit

Het besluit van 8 februari 2002, nr. CPP 2002/318M is hiermee vervallen.

Bijlage. Overzicht CBS-rendementen en marktrenten

JaarmaandCBS-rendementmarkt-
rente
JaarmaandCBS-rendementmarkt-
rente
...................................................................
1993januari7,0671998januari4,884,8
 februari6,856 februari4,764,7
 maart6.556 maart4,764,7
 april6.596 april4,844,7
 mei6,636 mei4,894,7
 juni6.616 juni4,754,7
 juli6,426 juli4,664,6
 augustus6,196 augustus4,444,4
 september6,006 september4,164,1
 oktober5,815 oktober4,154,1
 november5,685 november4,174,1
 december5,565 december3,913,9
        
1994januari5,4351999januari3,713,7
 februari5,675 februari3,843,7
 maart6,155 maart4,013,7
 april6,355 april3,813,7
 mei6,535 mei3,923,7
 juni6,985 juni4,263,7
 juli6,815 juli4,583,7
 augustus7,025 augustus4,833.7
 september7,375 september4,983,7
 oktober7,435 oktober5,283,8
 november7,406 november5,043,8
 december7,446 december5,123,8
        
1995januari7,5362000januari5,463,9
 februari7,356 februari5,464,2
 maart7,146 maart5,334,5
 april6,876 april5,244,7
 mei6,636 mei5,424,7
 juni6,546 juni5,284,7
 juli6,606 juli5,384,7
 augustus6.476 augustus5,374,7
 september6,256 september5,404.7
 oktober6,226 oktober5,344,8
 november5,945 november5,304,8
 december5.705 december5,024,8
        
1996januari5,4552001januari4,874,8
 februari5,825 februari4,884,8
 maart6,045 maart4,794,7
 april5,885 april4,914,7
 mei5,875 mei5,094,7
 juni6,035 juni5,014,7
 juli6,045 juli5,004,7
 augustus5,855 augustus4,814,7
 september5,675 september4,724,7
 oktober5,415 oktober4,514,5
 november5,365 november4,364,3
 december5,365 december4,624,3
        
1997januari5,2152002januari4,754,3
 februari5,015 februari4,854,3
 maart5,235 maart5,124,3
 april5,345 april5,094,3
 mei5,265 mei5,104,3
 juni5,205 juni4,944,3
 juli5,105 juli4,764,3
 augustus5,275 augustus4,484,4
 september5,245 september4,234,2
 oktober5,325 oktober4,284,2
 november5,335 november4,234,2
 december5,125 december4,044,0

Deel deze pagina

Op deze pagina