Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Instellingsbesluit Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen (besluit van 18 maart 2003 nr. WDB2003/85M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M.

Instellingsbesluit Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen

18 maart 2003
nr. WDB2003/85M

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 19e van de Wet op de Loonbelasting 1964 en artikel 10e van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

Besluit:

Artikel 1

Tot voorzitter, tevens lid van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen wordt benoemd prof. dr. L.F. van Muiswinkel, wonende te Noordgouwe.

Artikel 2

Tot lid en plaatsvervangend lid van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen worden de volgende personen benoemd, waarbij aan hun naam of namen voorafgaat de kring waaruit het lid of plaatsvervangend lid afkomstig is:

  1. werkgevers: de heer drs. P.J. Beerepoot, wonende te Amstelveen; plaatsvervanger de heer drs. G. Verheij, wonende te Rijnsburg;
  2. werknemers: mevrouw drs. M.E.J. Schuit, wonende te Amsterdam; plaatsvervanger de heer drs. M. Kastelein, wonende te Gouda;
  3. pensioenfondsen: de heer mr. W.F.E. Klaassen, wonende te Geulle;
  4. levensverzekeringsmaatschappijen: de heer dr. H.M. Kapelle, wonende te Voorburg; plaatsvervanger de heer P. Kwekel, wonende te Poortugaal;
  5. wetenschap: prof. dr. P. Kavelaars, wonende te Gouda;
  6. onafhankelijken: mevrouw mr. M. Nicolai, wonende te Zoetermeer.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 27 januari 2003.

De Staatssecretaris van Financiën,

S.R.A. van Eijck.

Andere vindplaats vervallen besluit:

Deel deze pagina