Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; intrekking diverse besluiten (besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is vervallen met ingang van 1 mei 2007 (zie onderdeel 3 van het besluit).

Loonheffingen. Pensioenen; intrekking diverse besluiten

23 maart 2007
Nr. CPP2007/293M
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake pensioenen in de loonheffingen ingetrokken. Het betreft intrekkingen in verband met het feit dat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren of geen beleidsstandpunten bevatten.

1. Inleiding

In 2005 is begonnen met een integrale actualisering van het gepubliceerde beleid. Beleidsbesluiten bevatten zo min mogelijk onderdelen die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals dat te vinden is op de sites van de Belastingdienst. De informatie is of wordt toegankelijk via www.belastingdienst.nl en www.belastingdienstpensioensite.nl.

Dit besluit betreft de intrekking van een deel van het gepubliceerde beleid op het terrein van de pensioenen. Inhoudelijke wijzigingen zijn met deze intrekking niet beoogd.

2. Intrekkingen

De volgende besluiten hebben hun belang verloren en worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Nummerdatumverkorte inhoudtoelichting
CPP2002-1448M11-12-2002inhaal en inkoop bij beschikbare premiesinformatief karakter
DGB2002-6376M10-01-2003aanwijzing regeling horecabedrijfbelang verloren door nieuwe regeling
WDB2003-85M18-03-2003instelling adviescommissie fiscale behandeling pensioenenbelang verloren door opheffing van de commissie
CPP2003-2808M10-12-2003centraal aanspreekpunt pensioeneninformatief karakter
CPP2004-0489M28-03-2004modelpensioenregelin-geninformatief karakter
CPP2004-0245M22-04-2004pensioenknip bij lage rentestandinformatief karakter
CPP2004-1013M14-05-2004intrekkingsbesluitbelang verloren
CPP2004-1779M12-08-2004aanpassing aan het Witteveenkaderbelang verloren door uitwerken van het overgangsrecht
CPP2004-1657M03-11-2004inkoop bij eindlooninformatief karakter
CPP2004/1257M21-01-2005indexatie van pensioeneninformatief karakter

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2007

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst, J. Thunnissen

Andere vindplaatsen vervallen besluit:

Deel deze pagina