Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (besluit van 13 april 2001 nr. CPP2001/872M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M.

Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling, domein winstbelastingen
Besluit van 13 april 2001 nr. CPP2001/872M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

De Belastingdienst heeft een kennisstructuur waarin de kennisgroepen een belangrijke rol spelen. De kennisstructuur is erop gericht de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen. Op pensioenterrein zijn er twee kennisgroepen actief: de Commissie Vaktechniek Pensioenen en de kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting.

2. Taakopdracht

De Commissie Vaktechniek Pensioenen en de Kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting hebben in de eerste plaats een interne functie. Zij zijn aanspreek- en coördinatiepunten voor medewerkers en onderdelen van de Belastingdienst. Daarnaast hebben zij ook een externe functie. Zij fungeren mede als aanspreek- en coördinatiepunten voor personen en organisaties buiten de Belastingdienst. De externe functie vervullen de beide groepen alleen voor vragen met een eenheidsoverstijgend karakter op het terrein van de pensioenen in de winst- en in de loonsfeer. Vragen waarvan het belang tot het individuele geval beperkt is of die anderszins niet eenheidsoverstijgend zijn dienen de personen en organisaties buiten de Belastingdienst voor te leggen aan de competente eenheid van de Belastingdienst die op haar beurt weer (een van) de beide groepen kan raadplegen.

3. Instelling Centraal aanspreekpunt pensioenen

Het is gewenst dat de twee op het pensioenterrein werkzame kennisgroepen vanuit één punt worden aangestuurd. Dat komt de transparantie van het werkterrein en daarmee ook de eenheid van beleid en uitvoering op het werkterrein ten goede. Met dat doel stel ik hierbij een Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) in.

Het CAP neemt de taak van intern en extern aanspreekpunt over van de Commissie Vaktechniek Pensioenen en van de Kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting. Het voert het secretariaat van beide groepen. Door de centrale aansturing kunnen voorgelegde vragen op efficiënte wijze aan de juiste kennisgroep worden toegedeeld en kan waar nodig een gezamenlijk standpunt c.q. advies voor zowel de vennootschapsbelasting als de loonbelasting worden ingenomen. De naam van de Commissie Vaktechniek Pensioenen wordt gewijzigd in Kennisgroep Pensioenen Vennootschapsbelasting, die van de kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting in Kennisgroep Pensioenen Loonbelasting.

4. Samenstelling en adres

Samenstelling CAP

De huidige samenstelling van het CAP is als volgt:
Mr. B.G.J. Schuurman (voorzitter)
Mr. Drs. L.J.C. Vet (secretaris)

Adres

Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling
Centraal aanspreekpunt pensioenen
Postbus 18 280
3501 CG Utrecht.

Deel deze pagina