Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Staffelbesluit pensioenen aanvullend gewijzigd per 28 juni 2024

Het Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 wordt aanvullend gewijzigd. De wijzigingen betreffen naast enkele redactionele wijzigingen de aanpassing van de voorwaarden van onderdeel 9.2. voor de aanwijzing van regelingen die voor werknemers van 18 of 19 jaar uitgaan van het premiepercentage van de leeftijdsklasse van 20 jaar tot en met 24 jaar.

Daarnaast worden de premiestaffels in bijlage IIV en VII uitgebreid voor werknemers die doorwerken nadat ze de leeftijd van 68 jaar hebben bereikt tot ten hoogste het moment waarop de leeftijd wordt bereikt van vijf jaar na de AOW-leeftijd.

De aanvullende wijzigingen zijn opgenomen in het besluit van 12 juni 2024, nr. 2024-10674, (Stcrt. 2024-19889). De wijzigingen treden in werking op 28 juni 2024 (de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst).

Deel deze pagina