Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen nader aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nader aangepaste versie gepubliceerd van V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen. In de voorbeelden van het eerder op 28 januari 2020 gepubliceerde V&A bleken enkele bedragen van de algemene heffingskorting na brutering van de premiecompensatie niet juist te zijn. In de nu gepubliceerde nader aangepaste versie van V&A 08-068 is dit aangepast. Om de strekking van het tweede rekenvoorbeeld gelijk te houden (volledige brutering van de premiecompensatie zou leiden tot een hoger netto pensioeninkomen vóór de AOW-leeftijd), is in dat voorbeeld ook de omvang van het te ontvangen partnerpensioen aangepast. Verder is de inhoud van V&A 08-068 niet gewijzigd.

Deel deze pagina