Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 19-002 over afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop van een ingegaan partnerpensioen is aangepast.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-002 aangepast. Het V&A gaat in op de situatie waarin een ingegaan partnerpensioen wordt afgekocht na overlijden van de DGA in 2016, 2017, 2018 of 2019 en de wettelijke systematiek van artikel 38n, derde lid, Wet LB als gevolg van het moment van overlijden vervolgens onbedoeld beperkend uitwerkt ten aanzien van de afkoopkorting over de fiscale balanswaarde van het afgekochte partnerpensioen. Uit reacties in de literatuur blijkt dat de toepassing van het hardheidsclausulebeleid in deze situaties niet goed werd begrepen. Met toepassing van de hardheidsclausule wordt toegestaan dat de fiscale balanswaarde van de verplichting voor het partnerpensioen ultimo het boekjaar 2015 wordt herrekend. De herrekening gaat uit van de fictieve situatie waarin de DGA al ultimo het boekjaar 2015 was overleden. Ook in deze situatie wordt de afkoopkorting volgens de wettelijke systematiek berekend over de laagste van de twee volgende waarden:

  • De fiscale balanswaarde op het moment van afkoop van de tegenover de af te kopen pensioenaanspraak staande pensioenverplichting;
  • De herrekende fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting voor het partnerpensioen ultimo het boekjaar 2015.

Deel deze pagina