Go directly to content
Naar de homepage

Vervallen en aangepaste V&A in verband met handreiking interpretatie RVU

10 mei 2019 07:08

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 28 december 2018 de handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964, gepubliceerd. Deze publicatie heeft tot gevolg dat twee V&A’s zijn vervallen en een V&A is aangepast: