Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nieuw V&A 21-003 gepubliceerd, V&A 08-068 en Handreiking voor de interpretatie van het begrip "regeling voor vervroegde uittreding' als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 aangepast en V&A 07-003 vervallen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 5 februari 2021 V&A 21-003 toegevoegd aan de site. Dit V&A 21-003 behandelt de vraag hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag.

Verder is V&A 08-068 (Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen) bijgewerkt op basis van de tarieven die gelden in 2021 voor de grondslag van het nabestaandenoverbruggingsgpensioen.

Aan de Handreiking voor de voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 is een onderdeel 5 toegevoegd. Dit onderdeel ziet op de invoering van de tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

V&A 07-003 (Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet) is vervallen. Dit V&A heeft zijn belang verloren.

Deel deze pagina