Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 170407

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 14 februari 2019.

Vraag

Op welke wijze kunnen rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen worden afgefinancierd bij de ingangsdatum van het prepensioen?

Antwoord

Uitgangspunt is dat de werknemer op de ingangsdatum van het prepensioen ontslag neemt. Pensioenverzekeraars mogen in dat geval de opbouw van het ouderdomspensioen voor de periode tussen de ingangsdatum van het prepensioen en die van het ouderdomspensioen in één keer affinancieren. De werkgever stort in dat geval een koopsom voor de opbouw. De pensioenregeling wordt hierdoor niet onzuiver.

De pensioenregeling wordt echter onzuiver als:

  • de pensioenverzekeraar de opbouw van het ouderdomspensioen over de genoemde periode financiert tijdens de actieve periode van de werknemer en
  • de werknemer die gefinancierde hogere rechten bij ontslag meekrijgt als ontslagrechten.

Er is dan sprake van voorfinanciering. De werknemer bouwt in dat geval meer pensioenrechten op dan overeenstemt met zijn diensttijd of met het voor hem geldende maximale opbouwpercentage.

Het standpunt zoals opgenomen in dit Vraag & Antwoord is ook opgenomen in het besluit Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (besluit van 31 maart 2000, nr. DB2000/972). Dit besluit wordt binnenkort ingetrokken in het kader van de integrale actualisering van het gepubliceerde beleid. Beleidsbesluiten bevatten zo min mogelijk onderdelen die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals dat te vinden is op de sites van de Belastingdienst.

Deel deze pagina