Go directly to content
Naar de homepage

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 januari 2018.

Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18g, eerste en tweede lid, en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964

Gebruikelijk loon en pensioengevend loon (Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 261017)

Vraag

Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend loon van artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)?

Antwoord

Nee. In artikel 10b, eerste lid, UBLB is het begrip pensioengevend loon ingevuld. Dat artikel biedt in beginsel geen mogelijkheden om pensioen op te bouwen over niet genoten loonbestanddelen. Ook artikel 19 Wet LB biedt die mogelijkheid niet. Artikel 19 Wet LB verhindert of beperkt de pensioenopbouw over de diensttijd waarin het loon nihil is of aanzienlijk lager is dan het gebruikelijke loon. Dit artikel richt zich dus op de pensioengevende diensttijd. Het laat zich niet uit over de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over een hoger pensioengevend loon dan het genoten loon. Artikel 18g, tweede lid, Wet LB en artikel 10b, eerste lid, UBLB sluiten tezamen die mogelijkheid in de regel uit.

Het vorenstaande laat uiteraard onverlet dat bij uitzondering wel pensioenopbouw over niet genoten pensioengevend loon mogelijk is in de gevallen waarin de regelgeving hierin voorziet. Voorbeelden:

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 11 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).