Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 17-008, 17-009, 17-021 en 18-004 zijn geactualiseerd.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 16 september 2022 V&A 17-008 (Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase), 17-009 (Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking), 17-021 (Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking) en 18-004 (Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct) geactualiseerd. In het besluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302 is vooruitlopend op een voorgenomen wetswijziging goedgekeurd dat de leeftijdsgrens voor de aankoop van een lijfrente niet van toepassing is indien de ODV wordt aangewend voor het  verkrijgen van een lijfrenteproduct. De gevolgen hiervan zijn opgenomen in de genoemde V&A.

Deel deze pagina