Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuw V&A 20-007 gepubliceerd, V&A 08-048 en V&A 13-008 aangepast, V&A 08-017 en V&A 09-002 vervallen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-007 toegevoegd aan de site. Dit V&A 20-007 behandelt de vraag of er nog ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de werknemer de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd.

Verder is V&A 08-048 (Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen) herschreven en het voorbeeld gaat nu uit van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Aan V&A 13-008 (Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering) is een verwijzing toegevoegd naar onderdeel 4.2.2 (“voorbeeld geen RVU”) van de “Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting”.

V&A 08-017 (Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen) en V&A 09-002 (Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT) zijn vervallen. Deze V&A hebben hun belang verloren.

Deel deze pagina

Op deze pagina