Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nieuwe V&A 21-002 en V&A 21-004 gepubliceerd. V&A 08-020 en V&A 16-001 aangepast. V&A 20-010 vervallen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 1 april 2021  V&A 21-002 en V&A 21-004 toegevoegd aan de site. V&A 21-002 behandelt de vraag of de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijziging van het overgangsrecht voor levensloopregelingen ook gevolgen heeft voor eerder afgesproken levensloopverlof voor november en december 2021. V&A 21-004 behandelt de gevolgen van het beëindigen van het overgangsrecht voor levensloopregelingen voor de mogelijkheid van pensioenopbouw tijdens levensloopverlof.

Verder zijn V&A 08-020 (loonstamrechtovereenkomst – variabele termijnen) en V&A 16-001 (inhaalindexatie) aangepast. In V&A 08-020 zijn de mogelijkheden voor aanpassing van het stamrechtcontract aangepast. V&A 16-001 is aangepast met een wijziging voor de indexatiemaatstaf bij inhaalindexatie met terugwerkende kracht.

V&A 20-010 (Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen door Eerste Kamer in januari 2021) is vervallen. Dit V&A heeft zijn belang verloren.

Deel deze pagina