Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking getreden

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft al meerdere vragen over de fiscale behandeling van pensioenen in het nieuwe fiscale pensioenkader van de WTP beantwoord. Deze zijn op de homepage van de website terug te vinden onder V&A – Handreikingen Wet toekomst pensioenen.

Het fiscale pensioenkader zoals dat gold tot inwerkingtreding van de WTP blijft van belang voor pensioenaanspraken en pensioenregelingen waarop het overgangsrecht van artikel 38b respectievelijk artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) van toepassing is. Het CAP neemt zo spoedig mogelijk in alle relevante V&A’s en Handreikingen een opmerking op met betrekking tot het overgangsrecht.

Het CAP is niet bevoegd om in te gaan op de civielrechtelijke aspecten van de WTP. Voor meer informatie over deze civielrechtelijke aspecten verwijst het CAP naar de website Werken aan ons pensioen en de website Ons nieuwe pensioen.

Let op!  Let op!

Op grond van artikel 19c Wet LB kan een nieuwe pensioenregeling, voordat deze wordt ingevoerd,  ter fiscale toetsing worden voorgelegd aan de competente belastinginspecteur. Voordeel hiervan is dat een bepaling die strijdig zou zijn met het fiscale pensioenkader zonder fiscale sancties met terugwerkende kracht mag worden aangepast. Zie voor het aanvragen van een zogenoemde 19c-beschikking ook V&A 08-080 en V&A 08-081.

Deel deze pagina