Ga direct naar de inhoud

Nieuws

28-01-2020 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast. In de voorbeelden van het V&A zijn de per 1
22-01-2020 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de
07-01-2020 - Diverse V&A en Handreikingen zijn vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving en/of het nieuwe Staffelbesluit pensioenen.  
31-12-2019 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-007 toegevoegd aan de site. V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een
27-12-2019 - Op 27 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
24-12-2019 - Op 24 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en
20-12-2019 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-011 toegevoegd aan de site. V&A 19-011 behandelt de vraag of met toepassing van het hardheidsclausulebeleid de gevolgen van toepassing van
20-12-2019 - De bezetting van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) is tijdens de feestdagen lager dan anders. Hierdoor kan het de komende weken langer duren voordat het CAP zal reageren op uw via het
19-12-2019 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe versie gepubliceerd van de volgende V&A: V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen V&A 08-019
17-12-2019 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-008 toegevoegd aan de site. V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van