Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de

Nieuw V&A 20-007 gepubliceerd, V&A 08-048 en V&A 13-008 aangepast, V&A 08-017 en V&A 09-002 vervallen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-007 toegevoegd aan de site. Dit V&A 20-007 behandelt de vraag of er nog ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de werknemer

Nieuwe versie V&A 15-011, V&A 17-023 en V&A 17-025 gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe versie gepubliceerd van de volgende V&A: V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen

Besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier geactualiseerd

Op 10 april 2020 is het besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845) gepubliceerd in de Staatscourant. Dit

Nieuw V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-003 toegevoegd aan de site. V&A 20-003 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aangevangen ODV-uitkeringsperiode aan te passen na het

Nieuw V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-005 toegevoegd aan de site. In V&A 20-005 geeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen aan dat gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun

Nieuw V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-004 toegevoegd aan de site. V&A 20-004 behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een

Nieuwe versie van V&A 08-082 (Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel) gepubliceerd

In V&A 08-082 (Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op

V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen nader aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nader aangepaste versie gepubliceerd van V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen. In de

V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast. In de voorbeelden van het V&A zijn de per 1