Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Nieuwe versie V&A 15-011, V&A 17-023 en V&A 17-025 gepubliceerd

20-04-2020 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe versie gepubliceerd van de volgende V&A: V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen

Besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier geactualiseerd

10-04-2020 -

Op 10 april 2020 is het besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845) gepubliceerd in de Staatscourant. Dit

Nieuw V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd

24-03-2020 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-003 toegevoegd aan de site. V&A 20-003 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aangevangen ODV-uitkeringsperiode aan te passen na het

Nieuw V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19

19-03-2020 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-005 toegevoegd aan de site. In V&A 20-005 geeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen aan dat gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun

Nieuw V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19

16-03-2020 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-004 toegevoegd aan de site. V&A 20-004 behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een

Nieuwe versie van V&A 08-082 (Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel) gepubliceerd

24-02-2020 -

In V&A 08-082 (Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op

V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen nader aangepast

03-02-2020 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nader aangepaste versie gepubliceerd van V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen. In de

V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast

28-01-2020 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast. In de voorbeelden van het V&A zijn de per 1

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd

22-01-2020 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de

Diverse V&A - Handreikingen vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving

07-01-2020 -

Diverse V&A en Handreikingen zijn vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving en/of het nieuwe Staffelbesluit pensioenen.