Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

V&A 21-009 over het door één van de erfgenamen aanwenden van een geërfd recht op ODV-termijnen voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-009 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of één van de erfgenamen een geërfd recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor het

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 21-008 met voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-008 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van

V&A 21-006 over vaststellen aantal maanden voor omvang RVU-drempelvrijstelling gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-006 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag hoeveel maanden in aanmerking mogen worden genomen voor de berekening van de

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 21-007 over RVU-drempelvrijstelling bij samenloop van RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-007 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, van de Wet op

Saldo levensloopregeling belast op 1 november 2021

Volgens het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht voor levensloopregelingen is op 1 november 2021 de waarde in het economisch verkeer van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Onderhoud pensioensite op zaterdag 9 oktober en zondag 17 oktober

Op zaterdag 9 oktober 2021 van 3.00 tot 8.00 uur en zondag 17 oktober 2021 van 8.00 tot 10.00 uur zal de pensioensite niet of minder beschikbaar zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.