Ga direct naar de inhoud

Nieuws

25 februari 2019 09:53  - De nieuwe pensioensite van de Belastingdienst is vandaag 25 februari 2019 vervroegd online gegaan. Het was de bedoeling dat de nieuwe pensioensite vanaf vrijdag 1 maart 2019 de 'oude' pensioensite zou…
14 februari 2019 13:00  - De site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen wordt vernieuwd! Vanaf 1 maart 2019 zullen de bezoekers van www.belastingdienstpensioensite.nl de nieuwe site kunnen gebruiken. De nieuwe site is…
14 februari 2019 10:22  - Inkomstenbelasting. Artikel 13a, letter b, Wet LB 1964. Eerste jaartermijn pensioen niet uitgekeerd. Enkel stilzitten pensioengerechtigde is onvoldoende voor prijsgeven. Pensioen dat vorderbaar en…
11 januari 2019 12:42  - In een aantal V&A zijn verwijzingen naar het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018 opgenomen en de niet werkende hyperlink naar V&A 08-074 in het chronologische overzicht van de…
4 januari 2019 12:46  - Toegevoegd hyperlinks naar wet- en regelgeving 2019. Verder zijn het nieuwe Staffelbesluit pensioenen van 10-12-2018 en het Verzamelbesluit pensioenen van 11-12-2018 gedeeltelijk verwerkt in de…
3 mei 2017 10:18  - De maatregelen inzake het uitfaseren van pensioen in eigen beheer van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn op 1 april 2017 in werking getreden. Als…