Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Diverse V&A - Handreikingen vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving

Diverse V&A en Handreikingen zijn vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving en/of het nieuwe Staffelbesluit pensioenen.  

Nieuw V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-007 toegevoegd aan de site. V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

Op 27 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Nieuwe versie besluit VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd gepubliceerd

Op 24 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en

Nieuw V&A 19-011 Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-011 toegevoegd aan de site. V&A 19-011 behandelt de vraag of met toepassing van het hardheidsclausulebeleid de gevolgen van toepassing van

Lagere bezetting Centraal Aanspreekpunt Pensioenen tijdens feestdagen

De bezetting van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) is tijdens de feestdagen lager dan anders. Hierdoor kan het de komende weken langer duren voordat het CAP zal reageren op uw via het

Nieuwe versie V&A 05-035, V&A 08-019, V&A 08-060, V&A 13-007 en V&A 18-009 gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe versie gepubliceerd van de volgende V&A: V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen V&A 08-019

Nieuw V&A 19-008 gepubliceerd over het vervroegen van de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen en de in 2025 geldende AOW-leeftijd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-008 toegevoegd aan de site. V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van

Nieuwe versie besluit subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen gepubliceerd

Op 13 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale

Nieuw V&A 19-010 gepubliceerd over behandeling van door werknemers aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-010 toegevoegd aan de site. V&A 19-010 gaat over de behandeling van door werknemers aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in