Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Nieuwe versie V&A 10-001 Redelijke termijn bij expiratie of deblokkering gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nieuwe versie van V&A 10-001 inzake de redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen

Nieuw V&A over inhaal pensioen op basis van een 3% premiestaffel gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 19-004 gepubliceerd. Het V&A gaat in op de situatie waarin inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel plaatsvindt over diensttijd

Nieuwe versie Verzamelbesluit Lijfrenten gepubliceerd

Op 31 mei 2019 is in de Staatscourant het besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021) gepubliceerd. In dit besluit zijn de

Nieuwe versie V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nieuwe versie van V&A 17-027 inzake de oprenting van een oudedagsverplichting (ODV) gepubliceerd. In V&A 17-027 is onder meer opgemerkt

Vervallen en aangepaste V&A in verband met handreiking interpretatie RVU

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 28 december 2018 de handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de

Nieuwe versie besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten gepubliceerd

Op 1 april 2019 is in de Staatscourant het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 19 maart 2019,  nr. 2019-6904) gepubliceerd. Dit besluit vervangt het besluit van

Nieuwe pensioensite Belastingdienst vervroegd online

De nieuwe pensioensite van de Belastingdienst is vandaag 25 februari 2019 vervroegd online gegaan. Het was de bedoeling dat de nieuwe pensioensite vanaf vrijdag 1 maart 2019 de 'oude' pensioensite

Vanaf 1 maart 2019 nieuwe site Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

De site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen wordt vernieuwd! Vanaf 1 maart 2019 zullen de bezoekers van www.belastingdienstpensioensite.nl de nieuwe site kunnen gebruiken. De nieuwe site is

Hoge Raad: Enkel stilzitten pensioengerechtigde is onvoldoende voor prijsgeven

Inkomstenbelasting. Artikel 13a, letter b, Wet LB 1964. Eerste jaartermijn pensioen niet uitgekeerd. Enkel stilzitten pensioengerechtigde is onvoldoende voor prijsgeven. Pensioen dat vorderbaar en