Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Diverse V&A - Handreikingen vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving

Diverse V&A en Handreikingen zijn vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving en/of het nieuwe Staffelbesluit pensioenen.

 

Vervallen V&A uitfaseren pensioen in eigen beheer

De volgende V&A zijn vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn:

* Het deel van het vervallen V&A 17-032 dat betrekking heeft op de waardering van een pensioenverplichting in eigen beheer volgens de premiekoopsommethode nadat de pensioenopbouw in eigen beheer is geƫindigd, is nu opgenomen in het nieuw toegevoegde V&A 20-001.

 

Aangepaste V&A - Handreikingen n.a.v. per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving

De volgende V&A - Handreikingen zijn aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving:

* V&A 19-009 met de voorlopige bedragen van de per 1 januari 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB is vervallen nadat de bedragen in wet- en regelgeving definitief zijn vastgesteld.

 

Aangepaste V&A n.a.v. in werking treden nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen

De volgende V&A zijn aangepast n.a.v. de inwerkingtreding van het Staffelbesluit pensioenen (besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333) per 1 januari 2020:

Deel deze pagina