Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

19-12-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 22-002 Toepassing progressieve premiestaffel van voorgestelde artikel 38r Wet LB onder het huidige fiscale pensioenkader gepubliceerd

12-12-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 22-002 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of het vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen fiscaal is

V&A 22-001 met voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 gepubliceerd

02-12-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A22-001 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

16-11-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-10-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

16-09-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 17-008, 17-009, 17-021 en 18-004 zijn geactualiseerd.

16-09-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 16 september 2022 V&A 17-008 (Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase), 17-009 (Afwikkeling oudedagsverplichting bij

Besluit Pensioenen Internationale Organisaties toegevoegd

24-08-2022 -

Het besluit Inkomstenbelasting, Premie volksverzekeringen en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Pensioenen Internationale Organisaties (besluit van 19 augustus 2022, nr. 2022-206968)

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-08-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) gewijzigd

08-08-2022 -

De wijzigingen van het besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874 zijn verwerkt in het besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen,