Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 23-002 Staffelbesluit pensioenen, onderdeel 4 onder g gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-002 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of per 1 januari 2024 een gelijkblijvende beschikbare premie in het huidige fiscale

Standpunt over gevolgen voor de pensioengrondslag bij het toekennen van extra IKB-verlof gepubliceerd

De kennisgroep cao (collectieve arbeidsovereenkomst) heeft op 18 april 2023 een vraag beantwoord over de gevolgen voor de pensioengrondslag bij het toekennen van extra IKB-verlofuren. U kunt dit

V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 08-068 over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast. In de voorbeelden van het V&A zijn de per 1 januari

Link naar Geldplan Bijna pensioen (Nibud) toegevoegd aan site

 Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vandaag het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Hiermee kunnen 55-plussers inzicht krijgen in de keuzes die zij kunnen maken over hun

Website met standpunten kennisgroepen gelanceerd

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een speciaal daarvoor bestemde website. Door de publicatie wordt straks direct duidelijk hoe de

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen gewijzigd

De wijzigingen van het besluit van 17 februari 2023, nr. 2023-1520 zijn verwerkt in het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.