Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Nieuws

17 september 2020 15:00  - De wijzigingen van het besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039 zijn verwerkt in het besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr.…
3 juli 2020 00:00  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe versie gepubliceerd van V&A 17-008 inzake het in de uitkeringsfase aanwenden van de oudedagsverplichting (ODV) voor de…
5 juni 2020 00:00  - V&A 17-042 (Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018) is vervallen. Dit V&A heeft zijn belang verloren.…
15 mei 2020 00:00  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de…
12 mei 2020 00:00  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-007 toegevoegd aan de site. Dit V&A 20-007 behandelt de vraag of er nog ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de werknemer…
20 april 2020 15:07  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe versie gepubliceerd van de volgende V&A: V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan…
10 april 2020 00:00  - Op 10 april 2020 is het besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845) gepubliceerd in de Staatscourant. Dit…
24 maart 2020 11:04  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-003 toegevoegd aan de site. V&A 20-003 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aangevangen ODV-uitkeringsperiode aan te passen na het…
19 maart 2020 00:00  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-005 toegevoegd aan de site. In V&A 20-005 geeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen aan dat gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun…
16 maart 2020 00:00  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 20-004 toegevoegd aan de site. V&A 20-004 behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een…