Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) gewijzigd

De wijzigingen van het besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874 zijn verwerkt in het besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen,

Kennisgeving toegelaten buitenlandse aanbieders en Besluit aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd geactualiseerd

De Kennisgeving Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen, lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen, lijfrentebeleggingsrechten en

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Onderhoud pensioensite 7 juli 2022

Op donderdag 7 juli 2022 worden noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de pensioensite uitgevoerd. Het is mogelijk dat de pensioensite daardoor tijdelijk niet beschikbaar zal zijn.

Besluit aanwenden ODV ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente toegevoegd

Het besluit 'Loonbelasting, inkomstenbelasting, oudedagsverplichting, lijfrente, aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente' (besluit van

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 20-008 is aangepast. V&A 10-009 is vervallen.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 20 mei 2022 V&A 20-008 (ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een lijfrente) aangepast. V&A 10-009 is vervallen.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 08-078 is aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 29 april 2022 V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar aangepast. Dit V&A behandelt de vraag wanneer in

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.