Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 22-001 vervallen

V&A 22-001 met de voorlopige bedragen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 is vervallen. De

Beperkte bezetting feestdagen

In verband met de feestdagen is de bezetting van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen niet optimaal. Hierdoor kan de beantwoording van uw vragen iets langer duren dan gewenst. Wij hopen op uw begrip

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 22-002 Toepassing progressieve premiestaffel van voorgestelde artikel 38r Wet LB onder het huidige fiscale pensioenkader gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 22-002 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of het vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen fiscaal is

V&A 22-001 met voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A22-001 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 17-008, 17-009, 17-021 en 18-004 zijn geactualiseerd.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 16 september 2022 V&A 17-008 (Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase), 17-009 (Afwikkeling oudedagsverplichting bij