Ga direct naar de inhoud

Nieuws

17-02-2021 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
05-02-2021 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 5 februari 2021 V&A 21-003 toegevoegd aan de site. Dit V&A 21-003 behandelt de vraag hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering…
05-02-2021 - Op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen zijn vandaag de V&A’s over levensloop aangevuld met de volgende tekst: Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d …
02-02-2021 - De in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 vastgestelde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB waren niet juist berekend (zie ook het nieuwsbericht van 7 januari 2021). In de Staatscourant van…
19-01-2021 - Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.…
13-01-2021 - De wijzigingen van het besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575 zijn verwerkt in het besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen,…
07-01-2021 - In het nieuwsbericht van 4 januari 2021 over het vervallen van V&A 20-009 is opgemerkt dat de in artikel IX, onderdeel A van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Staatscourant 2020,…
04-01-2021 - V&A 20-009 met de voorlopige bedragen van de per 1 januari 2021 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen artikel van 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB is vervallen…
21-12-2020 - Op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen is vandaag V&A 20-011 gepubliceerd. Dit V&A 20-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om het levenslooptegoed dat nog niet als loon in…
16-12-2020 - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag V&A 20-010 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de gevolgen van het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en…