Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 17-008, 17-009, 17-021 en 18-004 zijn geactualiseerd.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 16 september 2022 V&A 17-008 (Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase), 17-009 (Afwikkeling oudedagsverplichting bij

Besluit Pensioenen Internationale Organisaties toegevoegd

Het besluit Inkomstenbelasting, Premie volksverzekeringen en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Pensioenen Internationale Organisaties (besluit van 19 augustus 2022, nr. 2022-206968)

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) gewijzigd

De wijzigingen van het besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874 zijn verwerkt in het besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen,

Kennisgeving toegelaten buitenlandse aanbieders en Besluit aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd geactualiseerd

De Kennisgeving Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen, lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen, lijfrentebeleggingsrechten en

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Onderhoud pensioensite 7 juli 2022

Op donderdag 7 juli 2022 worden noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de pensioensite uitgevoerd. Het is mogelijk dat de pensioensite daardoor tijdelijk niet beschikbaar zal zijn.

Besluit aanwenden ODV ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente toegevoegd

Het besluit 'Loonbelasting, inkomstenbelasting, oudedagsverplichting, lijfrente, aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente' (besluit van

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.