Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Nieuws

24 februari 2020 14:23  - In V&A 08-082 (Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op…
3 februari 2020 13:07  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nader aangepaste versie gepubliceerd van V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen. In de…
28 januari 2020 09:48  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 08-068 over de berekening van het fiscaal maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast. In de voorbeelden van het V&A zijn de per 1…
22 januari 2020 14:06  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de…
7 januari 2020 10:18  - Diverse V&A en Handreikingen zijn vervallen of aangepast aan de per 1 januari 2020 in werking getreden wijzigingen in wet- en regelgeving en/of het nieuwe Staffelbesluit…
31 december 2019 07:51  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-007 toegevoegd aan de site. V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een…
27 december 2019 11:16  - Op 27 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen…
24 december 2019 13:14  - Op 24 december 2019 is in de Staatscourant het besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en…
20 december 2019 12:41  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 19-011 toegevoegd aan de site. V&A 19-011 behandelt de vraag of met toepassing van het hardheidsclausulebeleid de gevolgen van toepassing van…
20 december 2019 09:03  - De bezetting van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) is tijdens de feestdagen lager dan anders. Hierdoor kan het de komende weken langer duren voordat het CAP zal reageren op uw via het…