Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751, gewijzigd in het besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575)

13 januari 2021 00:00 - In dit besluit is het beleid opgenomen over de subjectieve vrijstellingen voor natuurschoon-lichamen, pensioenlichamen, lichamen die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten en sociale werkbedrijf-lichamen. Deze vrijstellingen zijn opgenomen in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b en…

Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting. Pensioenen. Klein verzamelbesluit pensioenen (besluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674)

14 december 2020 00:00 - In het Klein verzamelbesluit pensioenen worden door middel van een toelichting en drie goedkeuringen enkele knelpunten weggenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen:n– de stichting als toegelaten uitvoerder van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting;n– de…

Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021)

17 september 2020 00:00 - Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021(aangepast in het besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039) De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt…

Besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845)

10 april 2020 00:00 - Dit besluit actualiseert het besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862 over de algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het informatieformulier bij fiscaal gefaciliteerd beëindigen van pensioen in eigen beheer. Het besluit…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333)

27 december 2019 11:00 - Dit besluit is een actualisering van het Staffelbesluit pensioenen van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (Stcrt. 2018, nr. 68652) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen.

Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd (besluit van 13-12-2019, nr. 2019-0000024804)

24 december 2019 13:03 - Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd Besluit van 13-12-2019, nr. 2019-0000024804 Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is…

Besluit Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904)

19 maart 2019 06:51 - Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek Besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514)

11 december 2018 07:24 - Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het…

Besluit Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente (besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954)

30 maart 2018 14:41 - Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente 30 maart 2018nr. 2018-2954Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het besluit van 7 maart 2017, nr. nr. 2017-22042. Goedgekeurd…

Bekendmaking Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. (bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799)

21 maart 2018 15:16 - Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799 De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse…

Besluit Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer (besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793)

22 maart 2017 16:06 - Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer 22 maart 2017nr. 2017-22793Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit breidt de werking van artikel 34e, vierde lid, van de Wet Vpb…

Besluit Loonheffingen, diverse onderwerpen (besluit van 15 juli 2016, nr. BLKB 2016/764M)

15 juli 2016 06:53 - Loonheffingen, diverse onderwerpen 15 juli 2016nr. BLKB 2016/764MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 april 2014, nr.

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M)

9 oktober 2015 07:59 - Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten 9 oktober 2015nr. DGB2015/7010M,Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit…

Besluit Schenk- en erfbelasting, waardering (besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M)

20 april 2015 12:54 - Schenk- en erfbelasting, waardering 20 april 2015Nr. BLKB 2015/488MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Brieven en beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van…

Besluit Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen (besluit van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M)

24 maart 2014 13:34 - Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen 24 maart 2014nr. DGB 2014/144MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering…

Besluit Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling (besluit van 23 augustus 2013, nr. DGB 2013/70M)

23 augustus 2013 14:22 - Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling 23 augustus 2013 Nr. DGB 2013/70MDirectoraat-generaal Belastingdienst/ Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking (besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M)

18 maart 2013 14:59 - Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking 18 maart 2013Nr. BLKB 2013/27MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is gebaseerd op de delegatiebepaling van artikel 19b,…

Besluit Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (besluit van 20 december 2011, nr. BLKB 2011/1954M)

20 december 2011 06:10 - Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen 20 december 2011nr. BLKB 2011/1954M,Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven & Beleidsbesluiten Dit besluit vervangt het besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M over de gevolgen…

Besluit Regeling met België inzake ontslaguitkeringen (besluit van 22 juni 2006, nr. CPP2006/1404M)

22 juni 2006 08:23 - Regeling met België inzake ontslaguitkeringen 22 juni 2006Nr. CPP2006/1404MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten: Artikel 1. Inleiding De bevoegde autoriteiten van Nederland en…

Besluit Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement (besluit van 8 juli 2002, nr. DGB2002/1239M)

8 juli 2002 10:32 - Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement Directoraat-generaal belastingdienst, team particulieren en formeel recht Besluit van 8 juli 2002, nr. DGB 2002/1239M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. 1. Inleiding Leden…

Besluit Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV (besluit van 9 juli 1998, nr. DB98/1429M)

9 juli 1998 00:00 - Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV Besluit van 9 juli 1998, nr. DB98/1429M De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Inleiding Bij…

Besluit Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV (besluit van 10 augustus 1995, nr. DB95/3186M)

10 augustus 1995 00:00 - Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV Besluit van 10 augustus 1995, nr. DB95/3186M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. 1. Inleiding Het komt veelvuldig voor dat levensverzekeringen waarbij een kapitaal bij leven en/of…